Gratis leverans från 15.90€ av köp | 2 durags köpta = den 3:e på -50%

Allmänna försäljningsvillkor och användning

Allmänna försäljningsvillkor och användning

----

Denna webbplats drivs av Durag-Shop. Överallt på webbplatsen använder vi termerna "vi", "vår" och "vår" med hänvisning till Durag-shop. Denna webbplats, inklusive all information, verktyg och tjänster som den ger åtkomst till, erbjuds av Durag-Shop till den användare du är, förutsatt att du accepterar alla villkor, villkor, policyer och meddelande som anges här.

Genom att besöka vår webbplats och/eller köpa något från vårt företag deltar du i vår "tjänst" och samtycker till att vara kopplad av följande villkor ("Allmänna villkor", "användningsvillkor), inklusive villkor, villkor och policyer som nämns i dessa och/eller tillgängliga i hyperlänk. Dessa användningsvillkor gäller för alla användare av webbplatsen, inklusive, utan att begränsa sig själva, till individer som är besökare, leverantörer, kunder, handlare och/eller innehållsleverantörer.

Läs dessa användningsvillkor noggrant innan du får åtkomst till vår webbplats och använder den. Genom att komma åt någon del av webbplatsen eller använda den samtycker du till att vara kopplad av dessa användningsvillkor. Om du inte accepterar alla villkor i detta avtal kanske du inte kan komma åt webbplatsen eller använda dess tjänster. Om dessa användningsvillkor anses vara ett erbjudande är deras acceptans uttryckligen begränsat till dem.

Var och en av de nya verktygen eller funktionerna som läggs till i denna butik omfattas också av användningsvillkoren. Du kan konsultera den senaste versionen av användningsvillkoren när som helst på denna sida. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera, ändra eller ersätta någon del av dessa användningsvillkor genom att publicera nämnda uppdateringar och/eller ändringar på vår webbplats. Det är upp till dig att kontrollera den här sidan då och då för att se om ändringar har gjorts. Genom att fortsätta komma åt webbplatsen eller använda den efter publiceringen av ändringar accepterar du dem.

Vår butik är värd på Shopify Inc. Detta företag ger oss online-e-handelsplattformen som gör att vi kan sälja våra produkter och tjänster.

Avsnitt 1 - Användningsvillkor för onlinebutiken

Genom att acceptera dessa användningsvillkor förklarar du att du har nått eller överskridit majoritetsåldern i din region, provins eller stat och har gett oss godkännande för att tillåta alla mindreåriga på ditt ansvar att använda denna webbplats.

Du bör inte på något sätt använda våra produkter för olagliga eller obehöriga syften, och inte heller kränka lagarna om din jurisdiktion när du använder tjänsten (inklusive, utan att begränsa sig själv, lagarna om upphovsrätt).

Du bör inte överföra datormaskar, virus eller någon destruktiv kod.

Ett brott eller brott mot villkor kommer att leda till omedelbar uppsägning av dina tjänster.

Avsnitt 2 - Allmänna villkor

Vi förbehåller oss rätten att vägra att tjäna någon när som helst och av någon anledning.

Du förstår att ditt innehåll (med undantag för information som rör ditt kreditkort) kan överföras utan kryptering och att detta inkluderar (a) överföringar på flera nätverk; och (b) ändringar som görs för att följa och anpassa sig till de tekniska kraven för anslutningen mellan nätverk eller enheter. Informationen från ditt kreditkort är alltid krypterad när den överförs till nätverk.

Du samtycker till att inte reproducera, duplicera, kopiera, sälja, sälja eller använda någon del av tjänsten, någon användning av tjänsten eller åtkomst till tjänsten eller till och med någon kontakt på webbplatsen genom vilken tjänsten tillhandahålls, utan vårt godkännande Express skriftligt.

De värdepapper som används i detta avtal ingår endast som en indikation och kommer inte att begränsa eller påverka dessa villkor på inget sätt.

Avsnitt 3 - Noggrannhet, fullständighet och nyheter om informationen

Vi kan inte hållas ansvariga om informationen som erbjuds på denna webbplats är felaktig, ofullständig eller löv. Innehållet på denna webbplats tillhandahålls endast för allmän information och bör inte övervägas eller användas som den enda grunden för beslut -utan att konsultera mer viktigt, mer exakt, mer fullständiga eller mer aktuella informationskällor. Om du litar på innehållet på den här webbplatsen gör du det på din egen risk.

Denna webbplats kan innehålla vissa historiska data. Per definition är historiska data inte aktuella och tillhandahålls endast som referens. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra innehållet på denna webbplats, men vi har ingen skyldighet att uppdatera den information den innehåller, vad den än är. Du erkänner att det är upp till dig att övervaka ändringarna på vår webbplats.

Avsnitt 4 - Ändringar av tjänsten och priserna

Priserna på våra produkter kan ändras utan föregående meddelande.

Vi förbehåller oss rätten att ändra eller avsluta tjänsten (eller till någon del av den) när som helst och utan föregående meddelande.

Vi kan inte hållas ansvariga för dig eller någon tredje part för någon prisändring eller för ändring, avstängning eller avbrott i tjänsten.

Avsnitt 5 - Produkter eller tjänster (om tillämpligt)

Vissa produkter eller tjänster får endast vara tillgängliga via webbplatsen. Mängderna av dessa produkter eller tjänster kan vara begränsade och deras avkastning eller utbyte är strikt underkastade vår avkastningspolicy.

Vi har försökt att presentera så exakt som möjligt färgerna och bilderna på produkterna som visas i butiken. Vi kan dock inte garantera noggrannheten för färgskärmen på skärmen på din dator.

Vi förbehåller oss rätten, utan att dock vara skyldiga, att begränsa försäljningen av våra produkter eller tjänster till någon person, geografisk region eller given jurisdiktion. Vi tillåter oss att utöva denna rätt i fall -av -case -basis. Vi förbehåller oss rätten att begränsa mängderna av de produkter eller tjänster vi erbjuder. Alla produktbeskrivningar och deras prissättning kan ändras när som helst, utan föregående meddelande och efter eget gottfinnande. Vi förbehåller oss rätten att när som helst avbryta försäljningen av en produkt. Varje produkt- eller tjänsteerbjudande på denna webbplats är noll där lagen förbjuder den.

Vi garanterar inte att kvaliteten på produkter, tjänster, information eller annan utrustning som du köper eller att du får kommer att uppfylla dina förväntningar eller att de fel som tjänsten kommer att korrigeras.

Avsnitt 6 - Bestämmelse av sökning och kontoinformation

Vi förbehåller oss rätten att vägra alla beställningar som du gör hos oss. Vi kan efter eget gottfinnande begränsa eller avbryta de mängder som köpts av personen per hushåll eller på beställning. Dessa begränsningar kan inkludera beställningar som placeras av eller på samma kundkonto, samma kreditkort och/eller beställningar med samma fakturerings- och/eller leveransadress. Om vi ​​ändrar eller ogiltigförklarar en beställning kan vi försöka meddela dig genom att kontakta dig med hjälp av e-postadressen och/eller faktureringsadressen eller det telefonnummer som anges vid beställningen. Vi förbehåller oss rätten att begränsa eller förbjuda order som enligt vår uppfattning verkar ha placerats av handlare, återförsäljare eller distributörer.

Du samtycker till att tillhandahålla nuvarande, fullständig och korrekt köp- och kontoinformation för alla inköp som gjorts i vår butik. Du samtycker till att snabbt uppdatera ditt konto och annan information, inklusive din e -postadress och kreditkortsnummer och deras utgångsdatum, så att vi kan slutföra dina transaktioner och kontakta dig vid behov.

För mer information, kontakta vår returpolicy.

Avsnitt 7 - Valfria verktyg

Vi kommer sannolikt att ge dig tillgång till tredje partyverktyg som vi inte övervakar, inte kontrollerar och hanterar.

Du erkänner och accepterar att vi ger dig tillgång till dessa verktyg "som är" och "med förbehåll för tillgänglighet", utan garanti, representation eller villkor av något slag och utan något godkännande. Vi kan inte hållas ansvariga för någonting med avseende på vad som kan vara resultatet av eller kopplas till din användning av tredje partiets valfria verktyg.

All användning av dig av de valfria verktygen som erbjuds via webbplatsen är helt efter eget gottfinnande och efter egen risk. Dessutom är det upp till dig att ta reda på villkoren under vilka dessa verktyg tillhandahålls av tredje parts leverantör (er) som berörs och accepterar dessa villkor.

Det är också möjligt att vi i framtiden erbjuder nya tjänster och/eller nya funktioner via webbplatsen (inklusive lanseringen av nya verktyg och resurser). Dessa nya tjänster och/eller funktionaliteter kommer också att omfattas av dessa användningsvillkor.

Artikel 8 - Tredjepartslänkar

Vissa innehåll, produkter och tjänster som är tillgängliga via vår tjänst kan inkludera element från tredje parter.

Tredjepartslänkar på denna webbplats kan omdirigera dig till tredjepartswebbplatser som inte är anslutna till oss. Vi är inte skyldiga att undersöka eller utvärdera deras innehåll eller noggrannhet, precis som vi inte garanterar och tar inget ansvar för innehåll eller webbplatser, eller annat innehåll, produkter eller tjänster från tredje källor.

Vi är inte ansvariga för skadorna eller skadorna kopplade till köpet eller användningen av varor, tjänster, resurser, innehåll eller annan transaktion kopplad till dessa tredjepartswebbplatser. Vänligen läs noggrant policyer och praxis för dessa tredje parter och se till att du förstår dem innan du deltar i en transaktion. Klagomål, klagomål, oro eller frågor angående tredjepartsprodukter måste skickas till samma tredje parter.

Artikel 9 - Kommentarer, feedback och andra inlagor

Om du på vår begäran skickar in specifikt innehåll (till exempel som en del av ditt deltagande i tävlingar), eller om, utan begäran från oss, skickar du kreativa idéer, förslag, förslag, planer eller andra element, vare sig online, av e -Mail, per post eller på annat sätt (kollektivt "kommenterar"), ger du oss rätten, när som helst och utan begränsning, att ändra, kopiera, publicera, distribuera, översätta och använda i alla media, alla kommentarer du skickar till oss. Vi är inte och bör inte i något fall krävas (1) för att upprätthålla konfidentialiteten i kommentarerna; (2) att kompensera någon för alla kommentarer; eller (3) att svara på kommentarer.

7. Det kan vi, men vi har inte skyldigheten, raderar innehållet och de konton som innehåller innehållet som vi, efter eget gottfinnande, är olagligt, kränkande, hotande, ärekränkande, pornografiskt, obscen eller på annat sätt förkastligt eller som bryter mot det intellektuella bedömningen en parts egendom eller dessa användningsvillkor.

Du samtycker till att dina kommentarer inte i något fall ska kränka tredje parts rättigheter, inklusive upphovsrätt, varumärken, integritet, personlighet eller annan personlig lag eller immateriell egendom. Du håller också med om att dina kommentarer inte ska innehålla någon olaglig, missbruk eller obscen eller något datavirus eller annan skadlig programvara som sannolikt kommer att påverka någon tjänst för tjänsten eller någon relaterad webbplats. Du kan inte använda en falsk e -postadress, låtsas vara någon du inte är, eller försöka inducera oss, oss eller tredje parter, i fel när det gäller kommentarerna. Du är helt ansvarig för alla kommentarer du ger såväl som deras noggrannhet. Vi avvisar allt ansvar för kommentarerna som publicerats av dig eller en tredje part.

Artikel 10 - Personlig information

Överföringen av din personliga information i vår butik styrs av vår integritetspolicy. Klicka här för att konsultera vår integritetspolicy.

Artikel 11 - ERREDS, felaktigheter och utelämnanden

Det kan ibland vara, på vår webbplats eller i tjänsten, information som innehåller typografiska fel, felaktigheter eller underlåtenheter relaterade till beskrivningar, priser, kampanjer, erbjudanden, fraktkostnader, till leveranstider och tillgången på produkter. Vi förbehåller oss rätten att korrigera fel, felaktighet eller underlåtenhet och att ändra eller uppdatera information, eller till och med att avbryta beställningar om någon information i tjänsten eller på någon relaterad webbplats är felaktig, och detta, när som helst och utan föregående meddelande (inklusive efter efter du gör din beställning).

Vi är inte skyldiga att uppdatera, ändra eller klargöra den information som anges i tjänsten eller på någon relaterad webbplats, inklusive men utan att begränsa oss själva, priser, såvida inte lagen kräver. Inget specifikt datum för uppdatering eller uppdatering som tillämpas på tjänsten eller på någon relaterad webbplats kan definieras för att indikera att all information som erbjuds i tjänsten eller på någon relaterad webbplats har ändrats eller uppdaterats.

Artikel 12 - förbjudna användningar

Förutom de andra förbud som anges i användningsvillkoren är du förbjuden att använda webbplatsen eller dess innehåll:

(a) för olagliga ändamål; (b) att uppmuntra tredje parter att utföra olagliga handlingar eller delta; (c) att bryta någon lokal förordning eller reglering, regel eller internationell rätt, federal, provinsiell eller stat; d) att överträda eller bryta mot våra immateriella rättigheter eller tredje parts; (e) att trakassera, misshandla, förolämpa, skada, förtalas, förtalas, förneka, skrämma eller diskriminera någon enligt kön, sexuell läggning, religion, etniskt ursprung, ras, ålder, nationellt ursprung eller handikapp; (f) att lämna in falsk eller vilseledande information;

(g) Att sätta online eller överföra virus eller någon annan typ av skadlig kod som kommer att vara eller kan användas för att kompromissa med funktionaliteten eller funktionen för tjänsten eller någon relaterad webbplats, såväl som andra webbplatser eller webb eller webb eller webbplatser Internet; (h) att samla in eller följa andras personliga information; (i) till skräppost, hamçon, avleder ett område, utpressa information, bläddra, utforska eller svepa webben; (j) för obscen eller omoraliska ändamål; eller (k) att störa eller kringgå eller kringgå säkerheten för tjänsten eller någon relaterad webbplats, såväl som andra webbplatser eller internet. Vi förbehåller oss rätten att avsluta din användning av tjänsten eller någon relaterad webbplats för att bryta förbuden när det gäller användning.

Artikel 13 - Uteslutning av garantier och ansvarsbegränsning

Vi garanterar inte, certifierar eller förklarar att din användning av vår tjänst kommer att vara oavbruten, säker, utan dröjsmål eller utan fel.

Vi garanterar inte att resultaten som kan erhållas med tjänsten kommer att vara korrekta eller pålitliga.

Du accepterar att vi då och då kan ta ut tjänsten under obestämda perioder eller avbryta den när som helst och utan föregående meddelande.

Du är uttryckligen överens om att din användning av tjänsten eller din oförmåga att använda den är på din egen risk. Tjänsten såväl som alla produkter och tjänster som tillhandahålls genom den är (såvida inte uttryckligen nämns från vår sida) tillhandahålls "som är" och "med förbehåll för tillgänglighet" för din användning, utan representation, garantier eller villkor av något slag, antingen uttrycka antingen implicit, inklusive alla implicita garantier eller villkor för marknadsföring eller marknadskvalitet, anpassning till särskild användning, hållbarhet, titel och frånvaro av förfalskning.

Durag-Shop, våra styrelseledamöter, chefer, anställda, anslutna företag, agenter, entreprenörer, praktikanter, leverantörer, tjänsteleverantörer och förtalingar kan inte i något fall hållas ansvariga för skador, förlust, klagomål eller någon direkt skada, indirekt, tillbehör, straff, special eller på varandra följande, inklusive men utan att begränsa sig själv, förlust av vinster, inkomster, besparingar eller data, ersättningskostnader eller annan liknande skada, oavsett om det är avtalsmässigt, kriminellt (även om vårdslöshet), strikt eller annat ansvar, till följd av din användning av användningen av användningen tjänst eller någon tjänst eller produkt som använder den, eller något annat klagomål som är länkat på något sätt för din användning av tjänsten eller någon produkt, inklusive men utan att begränsa sig till den, till fel eller utelämnanden i innehåll eller till någon förlust eller skada som uppstår uppstår Från användningen av tjänsten eller från innehållet (eller produkten) publicerad, överförd eller överlämnad tillgänglig via tjänsten, även om du har blivit varnad för den möjlighet de uppstår.

Eftersom vissa stater eller jurisdiktioner inte tillåter att utesluta eller begränsa ansvaret för på varandra följande eller tillbehörsskada, kommer vårt ansvar i dessa stater eller jurisdiktioner att begränsas till den maximala utsträckning som tillåts enligt lag.

Artikel 14 - ersättning

Du samtycker till att kompensera, försvara och hålla Durag-shop och vårt moderbolag, våra dotterbolag, anslutna företag, partners, chefer, styrelseledamöter, agenter, entreprenörer, förtalar, tjänsteleverantörer, underleverantörer, leverantörer, praktikanter och anställda, kvar av alla klagomål eller Begäran, inklusive rimliga advokatavgifter, utfärdade av någon tredje part på grund av eller i följd till din överträdelse av dessa användningsvillkor eller dokument som de hänvisar till, eller din överträdelse av en tredje parts lagar eller rättigheter.

Artikel 15 - Dissociation

I händelse av att någon bestämmelse i dessa användningsvillkor anses vara olagliga, noll eller tillämpliga, kommer denna bestämmelse ändå att vara tillämplig i den fulla utsträckning som tillåts enligt lag, och den icke -tillämpliga delen kommer att anses vara dissocierad från dessa användningsvillkor , utan att denna dom påverkar giltigheten och tillämpningen av andra bestämmelser.

Artikel 16 - Uppsägning

De skyldigheter och ansvar som parterna inledde före uppsägningsdatumet kommer att förbli i kraft efter uppsägningen av detta avtal, och detta för alla ändamål.

Dessa användningsvillkor kommer att förbli i kraft, såvida inte och tills de avslutas av dig eller av oss. Du kan avsluta dessa användningsvillkor när som helst genom att meddela att du inte längre vill använda våra tjänster eller när du slutar använda vår webbplats.

Om vi ​​bedömer eller misstänker, efter eget gottfinnande, att du inte respekterar eller inte har respekterat någon modalitet eller tillhandahållande av dessa användningsvillkor, kan vi också säga upp detta avtal när som helst och utan föregående meddelande. Du kommer sedan att förbli ansvarig för alla belopp som är ansvariga för uppsägningsdatum (ingår), som ett resultat kan vi vägra dig tillgång till våra tjänster (eller till en del av dem).

Artikel 17 - Avtalets integritet

Varje överträdelse av oss för att utöva eller tillämpa en rättighet eller tillhandahållande av dessa användningsvillkor utgör inte ett avståelse från denna rätt eller denna bestämmelse.

Dessa användningsvillkor eller någon annan policy eller driftsregel som vi publicerar på denna webbplats eller som berör tjänsten utgör hela avtalet och avtalet mellan dig och oss och reglerar din användning av tjänsten. De ersätter alla tidigare och nuvarande, muntliga eller skriftliga avtal, kommunikation och förslag, mellan dig och oss (inklusive, men utan att begränsa sig själva, någon tidigare version av användningsvillkoren).

All tvetydighet om tolkningen av dessa användningsvillkor bör inte tolkas mot redaktören.

Artikel 18 - Tillämplig lag

Dessa användningsvillkor, liksom alla separata avtal som vi ger dig tjänsterna styrs och tolkas enligt franska lagar.

Artikel 19 - Ändringar av användningsvillkoren

Du kan konsultera den senaste versionen av användningsvillkoren när som helst på denna sida.

Vi förbehåller oss rätten, efter eget gottfinnande, att uppdatera, ändra eller ersätta någon del av dessa användarvillkor genom att publicera nämnda uppdateringar och/eller ändringar på vår webbplats. Det är upp till dig att kontrollera vår webbplats då och då för att se om ändringar har gjorts. Genom att fortsätta komma åt vår webbplats och till tjänsten eller använda dem efter publiceringen av ändringar som gjorts i dessa användarvillkor accepterar du dessa.

Artikel 20 - Kontaktuppgifter

Frågor som rör användningsvillkoren måste skickas till oss på contact@durag-shop.com.